Sản phẩm > Phần mềm trên điện thoại > I - AGENCY


Tải phần mềm I - AGENCY mới nhất 2020 (Phiên bản 2.1)

25/03/2020 Lượt xem: 01

I - AGENCY là gì?

 

I - AGENCY là chương trình điều hành phát triển cài đặt trên điện
thoại, nó bao gồm tất cả các tính năng cần thiết cho quản trị
viên thực hiện công việc điều hành thông qua điện thoại.

Ưu điểm

 

I - AGENCY là chương trình thích hợp cho các Công ty Taxi có qui
mô vừa và nhỏ, để dễ dàng quản lý và điều phối xe mà không
cần phải tốn chi phí đầu tư tổng đài Call Center

Các chức năng chính

 

Tiếp nhận xử lý cuốc xe
Xem cuốc xe ngay trên thiết bị điện thoại
Chia sẻ cuốc xe ngay trên thiết bị điện thoại


Tải ứng dụng tại đây